Integritetpolicy

§ 1 SAMTYCKE TILL INSAMLING AV UPPGIFTER
När du kontaktar oss eller ingår avtal med oss samtycker du till att vi behandlar uppgifter såsom företag, organisationsnummer, för- och efternamn, e-postadress, adress och telefonnummer i vår databas.

§ 2 UPPGIFTER HYRESGÄST
Vi samlar in och lagrar uppgifter om de företag och de kontaktpersoner som önskar hyra eller hyr kontorsrum av oss. Syftet är att vi på ett enkelt och korrekt sätt ska kunna upprätthålla vår gemensamma relation. Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

§ 3 UPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE
I marknadsföringssyfte för vi register över potentiella hyresgäster. Vi säljer eller delar inte dina uppgifter vidare. Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

§ 4 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Enligt GDPR har varje enskild person rättigheter:
• Rätt till tillgång till personuppgifter samt information om hur vi behandlar dina personuppgifter
• Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
• Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden, exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen.
• Rätt till begränsning av behandling om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt.
• Rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter.

Kontakta oss gärna angående frågor kring vår integritetspolicy och hur du kan ta till vara på dina rättigheter.

Mejl: info [at] malmoarena.se